Bảng giá thuê xe đến các điểm du lịch tại miền Bắc

Tỉnh, thành phố
Khoảng cách (km) x 2
Xe 4 chỗ
 Xe 7 chỗ
 Xe 16 chỗ
 Xe 29 chỗ
 Xe 35 chỗ
 Xe 45 chỗ

1
 7000đ/km
 9000đ/km
 10.500đ/km
 13.500đ/km
 15.500đ/km
 17.500đ/km
Ba Vì                    
75
  1.050.000 ₫
   1.350.000 ₫
   1.575.000 ₫
    2.025.000 ₫
    2.325.000 ₫
   2.625.000 ₫
Côn Sơn Kiếp Bạc Hải Dương            
80
1.120.000 ₫
   1.440.000 ₫
   1.680.000 ₫
    2.160.000 ₫
    2.480.000 ₫
   2.800.000 ₫
Chùa Bái Đính
135
1.890.000 ₫
   2.430.000 ₫
   2.835.000 ₫
    3.645.000 ₫
    4.185.000 ₫
   4.725.000 ₫
Chùa Hương               
70
980.000 ₫
   1.260.000 ₫
   1.470.000 ₫
    1.890.000 ₫
    2.170.000 ₫
   2.450.000 ₫
Chùa Yên Tử               
130
1.820.000 ₫
   2.340.000 ₫
   2.730.000 ₫
    3.510.000 ₫
    4.030.000 ₫
   4.550.000 ₫
Đền Bà Chúa Kho Bắc Ninh        
35
490.000 ₫
      630.000 ₫
      735.000 ₫
       945.000 ₫
    1.085.000 ₫
   1.225.000 ₫
Đền Cửa Ông Quảng Ninh           
220
3.080.000 ₫
   3.960.000 ₫
   4.620.000 ₫
    5.940.000 ₫
    6.820.000 ₫
   7.700.000 ₫
Đền Đô Bắc Ninh                
20
280.000 ₫
      360.000 ₫
      420.000 ₫
       540.000 ₫
       620.000 ₫
      700.000 ₫
Đền Hùng                
90
1.260.000 ₫
   1.620.000 ₫
   1.890.000 ₫
    2.430.000 ₫
    2.790.000 ₫
   3.150.000 ₫
Đền Mẫu Lạng Sơn                
170
2.380.000 ₫
   3.060.000 ₫
   3.570.000 ₫
    4.590.000 ₫
    5.270.000 ₫
   5.950.000 ₫
Đền Ông Hoàng Bảy            
250
3.500.000 ₫
   4.500.000 ₫
   5.250.000 ₫
    6.750.000 ₫
    7.750.000 ₫
   8.750.000 ₫
Đền Ông Hoàng Mười            
350
4.900.000 ₫
   6.300.000 ₫
   7.350.000 ₫
    9.450.000 ₫
  10.850.000 ₫
  12.250.000 ₫
Đền Trần Nam Định:       
130
1.820.000 ₫
   2.340.000 ₫
   2.730.000 ₫
    3.510.000 ₫
    4.030.000 ₫
   4.550.000 ₫
Điện Biên Phủ                
500
7.000.000 ₫
   9.000.000 ₫
 10.500.000 ₫
  13.500.000 ₫
  15.500.000 ₫
  17.500.000 ₫
Hoa Lư (Ninh Bình):           
130
1.820.000 ₫
   2.340.000 ₫
   2.730.000 ₫
    3.510.000 ₫
    4.030.000 ₫
   4.550.000 ₫
Hồ Ba Bể               
220
3.080.000 ₫
   3.960.000 ₫
   4.620.000 ₫
    5.940.000 ₫
    6.820.000 ₫
   7.700.000 ₫
KDT Pác Bó               
320
4.480.000 ₫
   5.760.000 ₫
   6.720.000 ₫
    8.640.000 ₫
    9.920.000 ₫
  11.200.000 ₫
Kim Bôi Hòa Bình:             
150
2.100.000 ₫
   2.700.000 ₫
   3.150.000 ₫
    4.050.000 ₫
    4.650.000 ₫
   5.250.000 ₫
Lào Cai                   
330
  4.620.000 ₫
   5.940.000 ₫
   6.930.000 ₫
    8.910.000 ₫
  10.230.000 ₫
  11.550.000 ₫
Mai Châu Hòa Bình :           
170
2.380.000 ₫
   3.060.000 ₫
   3.570.000 ₫
    4.590.000 ₫
    5.270.000 ₫
   5.950.000 ₫
Mộc Châu Sơn La               
240
  3.360.000 ₫
   4.320.000 ₫
   5.040.000 ₫
    6.480.000 ₫
    7.440.000 ₫
   8.400.000 ₫
Rừng QG Cúc Phương :           
155
 2.170.000 ₫
   2.790.000 ₫
   3.255.000 ₫
    4.185.000 ₫
    4.805.000 ₫
   5.425.000 ₫
Sapa                    
355
4.970.000 ₫
   6.390.000 ₫
   7.455.000 ₫
    9.585.000 ₫
  11.005.000 ₫
  12.425.000 ₫
Suối Khoáng nóng Thanh Thủy        
80
1.120.000 ₫
   1.440.000 ₫
   1.680.000 ₫
    2.160.000 ₫
    2.480.000 ₫
   2.800.000 ₫
Tam Đảo                    
80
1.120.000 ₫
   1.440.000 ₫
   1.680.000 ₫
    2.160.000 ₫
    2.480.000 ₫
   2.800.000 ₫
Tp. Hòa Bình:                
110
1.540.000 ₫
   1.980.000 ₫
   2.310.000 ₫
    2.970.000 ₫
    3.410.000 ₫
   3.850.000 ₫
Thác Bản Giốc               
370
5.180.000 ₫
   6.660.000 ₫
   7.770.000 ₫
    9.990.000 ₫
  11.470.000 ₫
  12.950.000 ₫
Thiền Viện Trúc Lâm Vĩnh Phúc       
80
1.120.000 ₫
   1.440.000 ₫
   1.680.000 ₫
    2.160.000 ₫
    2.480.000 ₫
   2.800.000 ₫


Đăng nhận xét